Słowo Ma Moc - Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok A

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok A, J 20,19-23

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!