Słowo Ma Moc - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A, Mt 28,16-20

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.